Ocena brak

Zasoby

Autor /Ella Dodano /16.04.2011

 

Zasoby - rzeczy wykorzystywane do produkcji dóbr i usług.

Ziemia - obszar powierzchni ziemi i wszystko to co w naturze jest użyteczne w procesie produkcji.

Praca - (siła robocza), każdy sposób, w jaki ludzka energia, fizyczna lub umysłowa, może być sensownie wydatkowana.

Kapitał - wszelki wynik procesu produkcyjnego, który przeznaczony jest do późniejszego wykorzystania w procesie produkcyjnym

Technologia - wiedza, jak zasoby mogą być łączone w produktywny sposób.

Podobne prace

Do góry