Ocena brak

Zaskroniec rybołów

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Rodzina wężowate (Colubridae)

Wygląd: średniej wielkości, smukły wąż o podługowatej, wąskiej głowie, dużych oczach z okrągłą źrenicą, wyraźnie kilowatych łuskach i długim ogonie. Grzbiet jest szary, oliwkowoszary lub brązowawy, rzadziej także czarniawy. Rysunek tworzą często przenikające się wzajemnie, ciemne plamy układające się w mniej lub bardziej wyraźne podłużne rzędy. Plamy te mogą zlewać się w poprzeczne prążki. Białawy, żółtawy lub lekko czerwonawy brzuch pokrywają ciemne plamy. Całkowita długość ciała 75-90 cm, rzadko 100 cm, niekiedy nawet więcej.

Występowanie: od zachodniej części środkowej i południowej Europy po zachodnią i środkową Azję. W Niemczech występują reliktowe populacje tego zaskrońca nad Renem i jego dopływami Nahe, Mozelą i Ahr. W Polsce nie występuje.

Środowisko: zaskroniec rybołów żyje przede wszystkim w wolno płynących rzekach o płaskich, żwirowatych brzegach otoczonych bujną roślinnością, oraz w pełnych ryb, zarośniętych trzciną i sitowiem jeziorach na równinach i terenach pagórkowatych.

Tryb życia: ten bardzo ciepłolubny zaskroniec jest aktywny w ciągu dnia, zarówno przy wysokich temperaturach, jak i w czasie pochmurnej, deszczowej pogody. Przeważnie wygrzewa się w słońcu w bezpośredniej bliskości wody lub na zwieszających się nad wodą gałęziach zarośli nadbrzeżnych lub pochylonych trzcinach. Gdy rozgrzeje się i osiągnie właściwą ciepłotę ciała, zsuwa się do wody. Zaskroniec rybołów jest związany z wodą w jeszcze większym stopniu niż z. zwyczajny i z. żmijowy. Wytrwale pływa i świetnie nurkuje, głównie w strefie płytkiej wody. Zwinnie pływa po powierzchni wody, również często zanurza się.

Zanurzony pływa żywo dokoła lub odpoczywa - często godzinami - niemal bez ruchu między kamieniami na dnie lub wśród podwodnej roślinności; wystawia wówczas w regularnych odstępach czasu głowę ponad powierzchnię, by zaczerpnąć powietrza. Zazwyczaj opuszcza wodę w późnych godzinach popołudniowych, aby skryć się na lądzie. Swoje ofia- j ry zaskroniec ten łowi pod wodą lub w czasie wypraw łowieckich. Ryby chwyta błyskawicznie i mocno przytrzymuje drobnymi, igieł-kowatymi zębami. Mniejszą zdobycz połyka natychmiast, większą wyciąga na brzeg. Jeśli zaskroniec rybołów przestraszy się w czasie zjadania posiłku, zwraca zdobycz i umyka do j wody.

Rozród: kopulacja odbywa się na lądzie niedługo po obudzeniu się zaskrońców rybo-łowów ze snu zimowego; przebiega podobnie jak u zaskrońca zwyczajnego, rzadko jednak dochodzi do tak dużych zgromadzeń godują-cych osobników. W poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do złożenia jaj samica oddala się niekiedy o prawie 1 km od zasiedlanego przez siebie zbiornika. Złoże, składające się z 5-25 miękkoskorupowych jaj, samica umieszcza pod rozkładającymi się roślinami, w próchnie pniaków, pod kamieniami lub w wilgotnej glebie. Młode wylęgające się z jaj mierzą 22-24 cm długości. Nie mają odmiennej szaty młodzieńczej.  

Pokarm: ryby, rzadko żyjące w wodzie płazy.

Wrogowie: kuny, ptaki drapieżne i wodne; małe zaskrońce rybołowy padają łupem żab zielonych.

Uwagi: niewielkie, izolowane populacje zaskrońca rybołowa w wielu rejonach zagrożone są wyginięciem. Intensywna żegluga i turystyka, wciąż nowe kąpieliska i kempingi oraz regulacja brzegów ograniczają coraz bardziej możliwości życiowe tego wodnego węża.

Podobne prace

Do góry