Ocena brak

Zaskarżanie orzeczeń NSA

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Orzeczenia NSA (art. 39 ust. 1 i art.47 ust. 3 ustawy) są prawomocne, mogą być wzruszone wskutek nadzwyczajnych środków prawnych:

1) rewizji nadzwyczajnej (art. 57 ust. 2 ustawy o NSA):

Wnieść ją może: Minister Sprawiedliwości, Prezes NSA, RPO, Minister Pracy i Polityki Socjalnej. Wnosi się ją do SN, gdy naruszone zostało prawo lub interes RP. Termin wynosi 6 miesięcy od prawomocnego orzeczenia. SN stosuje przepisy o postępowaniu kasacyjnym.

2) wznowienia postępowania (art. 58 ustawy o NSA):

Postępowanie może być wznowione na wniosek uczestnika lub z urzędu, rozpatrywany jest on przez inny skład sędziowski NSA na podstawie kpc.   

3) uchylenie orzeczenia (art. 59 ustawy o NSA łącznie z art. 146 kpa):

Gdy orzeczenie wydano w wyniku przestępstwa lub na podstawie fałszywych dowodów, ale nie później niż 10 lat od doręczenia orzeczenia, z innych przyczyn 5 lat.

Podobne prace

Do góry