Ocena brak

Zasiłki dla rodzin niepełnosprawnych

Autor /mirona Dodano /14.01.2013

zasiłki dla rodzin niepełnosprawnych; w celu przyjścia z pomocą finansową rodzinom posiadającym dzieci z trwałym kalectwem, w połowie lat 70 zostały wprowadzone zasiłki wychowawcze. Celem tego rodzaju świadczeń jest umożliwienie rodzicom sprawowania odpowiedniej opieki nad dzieckiem w domu, zapewniając mu w miarę sił i umiejętności właściwe usprawnianie. Jeśli dziecko przebywa przez dłuższy czas w zakładzie leczniczym lub placówce wychowawczej o charakterze internatowym, rodzinie nie przysługuje ten zasiłek. Okresowe kontrolne badania lekarskie przeprowadzane są dla określenia aktualnego stanu dziecka i przedłużenia decyzji o przyznaniu zasiłku.

Podobne prace

Do góry