Ocena brak

Zasilanie trójfazowe

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Generatory w elektrowniach mają trzy niezależne zestawy cewek, w których indukuje się przemien­ne napięcie. Podczas obrotu wirnika generatora napięcie osiąga szczyt po kolei w każdym z zesta­wów cewek - mamy do czynienia z trzema faza­mi. Prąd trójfazowy przesyłany jest czterema (ostat­nio także pięcioma) przewodami: trzema fazowymi i jednym wspólnym, uziemionym, tzw. zerem fazo­wym (piąty przewód bywa podłączany jako uzie­mienie ochronne, niezależne od zera fazowego). Standardowo w Europie napięcie pomiędzy każ­dym z przewodów fazowych a przewodem wspól­nym wynosi 220 V.
Gdyby napięcie na każdym z przewodów fazo­wych zmieniało się dokładnie identycznie i jedno­cześnie, to pomiędzy nimi nie występowałaby żadna różnica napięć. Lecz przesunięcie fazowe przebiegów napięcia o 120° powoduje, że po­między przewodami fazowymi napięcie wynosi 380 V. Trójfazowe zasilanie jest korzystne wszę­dzie tam, gdzie pracują urządzenia zużywające dużo energii. Stosowane są w nich trójfazowe sil­niki elektryczne projektowane specjalnie do pracy pod napięciem 380 V.

Podobne prace

Do góry