Ocena brak

Zasady zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Kolejność zaspokajania wierzycieli:

1) wszelkie koszty postępowania egzekucyjnego, składki na bezp.

Społeczne, należności ze stosunku pracy, zobowiązania upadłego o charakterze alimentacyjnym, renty z tytułu niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

2) Podatki i inne należności publiczne oraz pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne.

3) Należności z tytułu umów czy kontraktów.

4) Odsetki, niezaspokojone w (kat 3 za rok przed ogłoszeniem upadłości) sądowe i administracyjne kary grzywny.

Podobne prace

Do góry