Ocena brak

Zasady Zarządzania Wg. H. Fayola.

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

- podział pracy - im bardziej ludzie specjalizują się tym sprawniej mogą wykonywać pracę,

- autorytet - autorytet formalny daje kierownikowi prawo rozkazywania. Ważny jest autorytet osobisty, dzięki któremu kierownik wymusza posłuszeństwo.

- dyscyplina - członkowie organizacji muszą przestrzegać przepisów i uzgodnień rządzących organizacją.

- jedność rozkazodawstwa - każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia dotyczące danej operacji od jednej tylko osoby.

- jedność kierownictwa - operacje w organizacji prowadzące do jednego celu powinny być przedmiotem kierowania przez jednego kierownika.

- podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu - w żadnym przedsięwzięciu interesy pracown. nie powinny przeważać nad interesami organizacji jako całości.

- wynagrodzenie - powinno być sprawiedliwe

- centralizacja - ograniczenie roli podwładnych w podejmowaniu decyzji

- hierarchia - podwładni musza mieć dostateczne uprawnienia, by mogli właściwie wykonywać swoje zadania.

- ład

- odpowiednie traktowanie personelu

- stabilność personelu

- inicjatywa - podwładni powinni mieć swobodę w tworzeniu i realizacji swoich planów

- esprit de corps - sprzyjanie poczuciu przynależności do zespołu zapewnia organizację ducha jednostki

Podobne prace

Do góry