Ocena brak

ZASADY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Ustawa (prawo o ustroju sadów powszechnych) formułuje w sposób pozytywny zakres przedmiotowy wymiaru sprawiedl. Sądy powszechne rozstrzygają sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego oraz prawa pracy, ubezpieczeń społecznych. Sądami powszechnymi są: apelacyjne, okręgowe, rejonowe. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości to jeden z podstawowych przejawów aktywności państwa dot. bezpośrednio praw obywatelskich.

ZASADY: powoływania sędziów przez prezydenta na wniosek KRS, udziału czynnika społecznego w rozpoznawaniu spraw, wydawanie wyroków w imieniu RP, nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego, kolegialności rozpoznania i rozstrzygania spraw, jawności postępowania, równości stron w postępowaniu, prawo do obrony, instancyjność postępowania, niezawisłość sędziów, jednolitość orzekania, prawda obiektywna, domniemanie niewinności. Gwarancje zasady niezawisłości sędziów: immunitet, nieusuwalność.

Podobne prace

Do góry