Ocena brak

Zasady współżycia społecznego – klauzule generalne

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Zasady współżycia społecznego powołuje art. 5 Kodeksu Cywilnego , który powiada, że czynność prawna nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i społeczno gospodarczym charakterem prawa. Zasady współżycia społecznego to kategoria, która pełni rolę uzupełniającą rozwiązania prawne.

Zasady współżycia społecznego służą do elastycznego dopracowywania treści stosunku prawnego, dopracowują to czego prawo nie jest w stanie uchwycić.

Zasady współżycia społecznego działają na zasadzie prawa :

  • ścisłego - wszystko to co jest zapisane w ustawach, przepisach, kodeksie

  • słusznego – to co sąd musi orzekając uwzględniać

Inną rolę jaką spełniają zasady współżycia społecznego jest kwalifikacja prawna zdarzeń tworzących stosunki cywilno prawne. W prawie cywilnym mamy tzw. delikty ( to takie sytuacji jeżeli ktoś dokonuje czynu niedozwolonego , niszczy cudzą własność)

Zasady współżycia społecznego służą do kwalifikacji treści stosunków prawnych. W art.56 Kodeksu Cywilnego , który powiada, że czynność prawna wywołuje skutki z niej wynikające , wynikające z ustawy i z zasad współżycia społecznego.

Zasady współżycia społecznego są elementem zabezpieczającym konsekwencje w poszczególnych sytuacjach w oparciu o normy moralne.

Art. 5 Kodeksu Cywilnego powiada, że nie można czynić ze swego prawa użytku , który byłby sprzeczny ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem prawa lub zasadami współżycia społecznego.

Do góry