Ocena brak

Zasady, warunki i kwalifikacje działalności gospodarczej

Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011

Kto może prowadzić działalność gospodarczą:

  • Każdy na równych zasadach (jednakowych) każdy kto ją prowadzi to przedsiębiorca

  • Osoba fizyczna

  • Osoba prawna

  • Spółki handlowe nie posiadające osobowości prawnej (sp. jawna i komandytowa na dzień dzisiejszy)

  • Wspólnicy spółki cywilnej

  • Mogą być oddziały i przedstawicielstwa osób zagranicznych na zasadach wzajemności ( nie każde będzie przedsiębiorcą pod warunkiem że prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy)

Przedsiębiorcą na dzień dzisiejszy i na przyszłość nie będą i nie są osoby wykonujące wolne zawody (lekarz prowadzący prywatną praktykę zawodową, prawnik, architekt).

Warunkiem podjęcia działalności gospodarczej jest zarejestrowanie się przedsiębiorcy. Rejestry przedsiębiorców są różne:

  • Krajowy Rejestr Sądowy to zbiór informacji ze wszystkich Rejestrów Sądowych od 01.01.2001r. w stosunku do każdego przedsiębiorcy będzie prowadzone identyczne postępowanie rejestrowe.

Rejestr obejmuje 6 działów nowością w rejestrze jest:

  1. dział w którym zapisywane będą wszelkie obciążenia przedsiębiorcy (kredyty, zobowiązania kontraktowe),

  2. dział w którym wykazuje się udziałowców i akcjonariuszy spółki,

  3. dział w którym ujawnia się wszelkie dane dotyczące zarządu przedsiębiorca (typy syndyk, likwidator, kurator).

Podobne prace

Do góry