Ocena brak

Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy - Środki elastyczności tekstu

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

1 ) użycie zwrotów nieostrych (posiada to cień somatyczny)

Pewne nowe znaczenie zwrotów ujawnia się, gdy znajdują się w kontekście innych zwrotów. Np. należyta staranność, np. znęcanie się

Zwroty nieostre likwiduje się poprzez dookreślenia, likwiduje się je poprzez umieszczenie ich w kontekście

Np. np. Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Dookreślenie zwrotów nieostrych następuje poprzez naukę prawa i orzecznictwo sądów.

2) użycie klauzul generalnych- to przepis zawierający pozostawienie orzeczenia skutków prawnych danemu organowi. To np. dobre obyczaje, dobro rodziny, dziecka, zasady współżycia społecznego.. Od interpretacji klauzuli generalnej zależy stosowanie normy. Czasami dochodzi do połączenia klauzul generalnych i zwrotów nieostrych.

3) Pozostawienie sądowi swobody wyboru skutków prawnych. Np. w przypadku sądów karnych.

Sąd w zależności od czynu może dać różną karę.

Podobne prace

Do góry