Ocena brak

Zasady ustalania wynagrodzeń pracowników

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Wynagrodzenie pracownika powinno być tak ustalone, aby łącznie spełniało następujące obligatoryjne warunki:

  • odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy,

  • kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu,

  • uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

 

Przy ustalaniu wynagrodzenia pracowników znaczenie decydujące ma rodzaj wykonywanej pracy. Płacę odpowiadającą rodzajowi pracy określa się w zależności od przyjętych metod różnicowania pracy stosownie do jej charakteru, stopnia złożoności, odpowiedzialności, ciężkości i warunków jej wykonywania.

Podobne prace

Do góry