Ocena brak

Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Umowa kredytowa

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Art.6 ustawy Prawo Bankowe określa czynności bankowe. Sensu stricto są to czynności, które wykonuje tylko bank. Sensu largo, mogą być też wykonywane przez inne podmioty, ale gdy wykonuje je bank to są one nazywane czynnościami bankowymi.

Pożyczki należąc do czynności sensu largo. Natomiast kredytu mogą być udzielane tylko przez banki.

Pożyczki mogą być udzielane przez każdy podmiot, a gdy są udzielane przez bank to są to czynności bankowe.

Nie można używać zamiennie terminów kredyt i pożyczka.

Kredyt konsumencki są to różnego rodzaju umowy, pożyczki, kupna na raty. Obejmuje różnego rodzaju zadłużenia.

Umowa kredytu bankowego uregulowana jest w rozdziale 5 art. 69 ust. P.b.

Umowa pożyczki uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego.

Różnice:

KREDYT

1)udzielającym jest tylko bank

2)z definicji kredytu wynika, że udziela się na ustalony cel. Musi być określony cel kredytu. Bank ma prawo kontrolować cel kredytu. Może kredyt odebrać, jeśli stwierdzi, że jest on przeznaczony na inny cel

3)oddaje do dyspozycji kredytobiorcy. Przeważnie nie dostajemy go w postaci pieniężnej, środki są wymieniane między dwoma podmiotami, to jest oddane do dyspozycji przez bank, a nie na rękę. Nie ma przeniesienia własności jak w pożyczce. Wymagane jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Art.70

POŻYCZKA

1)różne podmioty

2)przy pożyczce nie musi być określony cel. Pożyczkobiorca sam decyduje co zrobi z pożyczką

3)z definicji wynika, że może być nieodpłatna. Najczęściej pożyczkobiorca otrzymuje gotówkę. Jest przeniesienie własności.

Zdolność kredytowa art.70 ust.

Jest to zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie.

Podobne prace

Do góry