Ocena brak

Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Formy zabezpieczania kredytów

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Formy zabezpieczeń, jakie może stosować bank.

Art.93 ust. Pr.b. Bank w celu zabezpieczenia kredytu może żądać praktycznie każdej formy zabezpieczenia wynikającej z przepisów prawa czy też zwyczaju.

Są dwa rodzaje zabezpieczeń:

1)osobiste

są to zabezpieczenia na osobę, osoba swoim majątkiem teraźniejszym lub przyszłym odpowiada za zabepieczenie (np. poręczenie)

2)rzeczowe prawo idzie za rzeczą nieważne kogo ona jest zabezpieczeniem jest rzecz (np. hipoteka, zastaw).

Bank chce kilku zabezpieczeń np. weksle.

Z umową kredytu wiążą się różne uprawnienia banku. Bank ma prawo żądać informacji do kontroli sytuacji finansowej w czasie umowy.

Jeśli kredytobiorca nie dotrzyma umowy bank ma prawo obniżyć umowę kredytu lub wypowiedzieć kredyt, ma 30 dni na wypowiedzenie kredytu, a 7, gdy kredyt zabezpieczony jest upadłością.

Z zawieraniem umów wiąże się limit koncentracji wierzytelności czy też limit koncentracji.

Zasada rozdrobnienia podmiotów będących dłużnikami.

Lepiej jest udzielić wielu mniejszych kredytów, niż jednego większego.

Bank -> 50% procent funduszy własnych -> Przedsiębiorstwo

W stosunku do jednego podmiotu bank może się zaangażować na więcej niż 20-25% (stosunek luźny). Natomiast stosunek sztywny wynosi 25%.

Jeżeli bank organizuje na jakiś podmiot 10% funduszów własnych musi to niezwłocznie zgłosić knb. Suma wszystkich tych zaangażowań, które wynoszą 10% lub powyżej 10% nie mogą przekraczać 800% funduszy własnych.

10% 20% 25% (fundusze własne) -> 0,5 800% fw – max -> 40 jednostek

Za duże uważa się większe niż 10%, ale mniejsze niż 20, 25%.

Duże zaangażowanie jest nie pożądane, tak więc limit dużych kredytów wynosi 800%.

5 fw jednostek więzimy

800% -- max -> 40 jednostek

10 fw jednostek

800% -- max -> 80 jednostek

duży kredyt- to kredyt równy lub większy 10%, ale mamy limit ograniczający do 20-25%

limit 10-20% ; 10-25% jest to duży kredyt, duże zaangażowanie. Nie mówi się, ile będzie tych kredytów. Banki udzielają jednostek np. raz 10, raz 5, raz 5, aż dojdą do 800%, potem gdy stracą to wówczas znowu mogą udzielać kredytów.

KNB może udzielić bankowi niższy limit niż 800% lub bank może też chcieć niższy art.71.

Podobne prace

Do góry