Ocena brak

Zasady udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Prokurator może:

-zwrócić się do organu w celu wszczęcia postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem,

- prokurator ma za zadanie strzec praworządności

- służy mu prawo udziału w każdym stadium postępowania

- organ nie może odmówić prokuratorowi udziału w postępowaniu,

- organ zawiadamia prokuratora o wszczęciu postępowania w każdym przypadku, gdy uzna jego udział w postępowaniu za niezbędny,

- prokurator ma prawo do wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, sprzeciw prokuratora powinien być rozpatrzony i załatwiony w terminie 30 dni od daty jego wniesienia ,

- prokurator, który wniósł skargę do Sądu Administracyjnego, nie może z tych samych przyczyn wnieść sprzeciwu.

Podobne prace

Do góry