Ocena brak

Zasady uczenia

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

- zasady nauczania jako formy postępowania nauczyciela i uczniów w trakcie realizacji celów kształcenia

Zasady nauczania- (wg Kupisiewicza) to normy postępow. dydaktycznego których przestrzeganie pozwala n-lowi zaznajamiać uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy, rozwijać ich zainteresowania i zdolności poznawcze, wpajać im naukowy pogląd na świat oraz wdrażać do samokształcenia. (wg Okonia)- to ogólne normy postępow. dydaktycznego określające jak należy wcielać w życie cele dydaktyczne.

Zasady naucz. czerpią swą treść gł. z analizy procesu naucz. w szkole.

Podobne prace

Do góry