Ocena brak

Zasady tworzenia strategii

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Zasady tworzenia strategii:

1. Przedsiębiorstwo musi posiadać dobrze zorganizowany system informacji. W swoim systemie musi ono i powinno posiadać dane o

-światowych tendencjach w polityce, nauce i technice, ekonomii, demografii i ekologii

-pracy i zamierzeniach placówek nauk-badawczych.

-postępie technicznym w danej branży i gałęzi przemysłu

-technologii, org. pracy i źródłach energii

-sytuacji na rynkach danej branży i w głównych firmach konkurencyjnych, własnych zamierzeniach strategicznych

-przebiegu wdrażania strategii

-punktach krytycznych

-własnych środkach i zasobach

-mocnych i słabych stronach własnego działania

2. Przedsiębiorstwo musi w miarę precyzyjnie określić swoja przyszła pozycje a wiec cele które pragnie osiągnąć.

Określając te cele powinno ono uwzględniać następujące wymagania:

-cele należy sprecyzować strategicznie, nie wystarczy samo zwiększenie wielkości produkcji czy wydajności pracy. Strategicznymi celami są bowiem: elastyczne reagowanie na zmieniające się wymagania nabywców przez coraz szybsza częstotliwość innowacji i wydatne skrócenie czasu wprowadzania nowego produktu na rynek oraz podniesienie jakości i niezawodności wyrobów

-cele należy kształtować dla całego przedsieb. Cele dla działów powinny wynikać ze strategii przedsieb, nie powinny być ze sobą sprzeczne

-cele należy formułować operacyjnie każdy z nich oddzielnie co ułatwia kontrole wykonania zadań

-cele musza być aktualne, musza być sformułowane zrozumiale, wyczerpująco i realnie

-cele musza być odpowiednio rangowane. Należy zatem określić stopień wartości celu w stosunku do innych celów -cele przedsieb powinny być zbieżne z celami pracowników i uważane przez nich za wartościowe społecznie

-cele powinny być uszeregowane wg terminów realizacji. Realizacja celów cząstkowych musi być zgodna z terminami realizacji celów podstawowych (nadrzędnych)

3. Przedsiębiorstwo musi określić wewnętrzne warunki realizacji strategii czyli zdolności do wprowadzenia zasadniczych zmian a wiec: posiadane zasoby pracy i kadrowe, moce produkcyjne, zasoby naukowo-techniczne, możliwości produkcyjno-finansowe, możliwości innowacyjne, funkcjonowanie całej infrastruktury produkcyjnej i usługowej, a nawet wytypować dziedziny swej działalności, które staną się filarami strategii

Dokonując takiej próby przedsieb powinno przeanalizować takie elementy swej działalności jak:

-podstawowy segment rynku, tj jakim klientom oferuje się wyrób lub usługę

-charakter usługi i potrzebę jej oferowania

Podobne prace

Do góry