Ocena brak

ZASADY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

1) wczesnego rozpoczynania terapii-w sytuacjach w których poziom rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka uniemożliwia natychmiastowe podjęcie zajęć w gabinecie albo przy osobowości lub uprzedzenia pacjenta wykluczają współpracę-zaleca się inne formy opieki logopedycznej np. zmianę logopedy, nie można pacjenta zmusić do terapii-zasada dobrowolności

2) indywidualizacji- program terapii zawsze powinien być opracowany dla konkretnego pacjenta, jego osobistego problemu-ćwiczenia należy prowadzić indywidualnie.

3) wykorzystanie wszelkich możliwości pacjenta

4) kompleksowego oddziaływania-przy współwystępowaniu innych zaburzeń istnieje potrzeba prowadzenia równolegle do terapii logopedycznej terapii zaburzeń emocjonalnych i zachowania; terapie pedagogiczne-dysleksja, dysgrafia, dysortografia, obniżenie możliwości intelektualnej

5) świadomego i aktywnego udziału

6) współpracy z najbliższym otoczeniem

7) systmeatyczności

8) stopniowania trudności

Podobne prace

Do góry