Ocena brak

Zasady swobodnej działalności gospodarczej i jej ograniczenia

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

W ramach swobody działalności gospodarczej istnieje możliwość wyboru przedmiotu tej działalności, formy, w jakiej będzie realizowana, a wykonując już tę działalność przedsiębiorca ma prawo swobodnego wyboru kontrahentów zawieranych transakcji gospodarczych. Zasada swobody obejmuje również podejmowanie decyzji, co do zakończenia działalności poprzez jej likwidacje ze względu na bezpieczeństwo państwa, konieczność ochrony dóbr osobistych każdego obywatela, zapewnienie porządku publicznego, ochronę środowiska. Niezbędna jest ingerencja organów administracji publicznej w działalność przedsiębiorców. Reglamentacyjną:

- koncesje,

- zezwolenia,

- działalność regulowaną, - licencje,

- zgodę.

Podobne prace

Do góry