Ocena brak

Zasady rokowań rozbrojeniowych

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Problem rozbrojenia szczególnego znaczenia nabrał po II w. św. Rokowania rozbrojeniowe rozpatrywane były na forum ONZ oraz w wyniku porozumień między wielkimi mocarstwami. W karcie NZ przewidziano, że Zgromadzenie Ogólne przygotuje ogólne zasady rokowań i przedłoży je członkom lub Radzie Bezpieczeństwa, bądź obydwu. Zasady sformułowano podczas amerykańsko-radzieckich negocjacji pod kierownictwem ambasadora Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego we wrześniu 1961 r. zostały one zaakceptowane przez Zgromadzenie Ogólne. Zasady:

1) powszechność - objęcie porozumieniami rozbrojeniowymi jak największej liczby państw;

2) całkowitość - dążenie do zupełnego wyeliminowania sił zbrojnych i zbrojeń;

3) równość (równoważność) - zapewniająca bezpieczeństwo wszystkich państw i ich interesów;

4) kontrola procesu rozbrojeniowego - powinna mieć ścisły charakter i być realizowana przez organy międzynarodowe;

5) komplementarność - wiązanie procesu rozbrojeniowego z umacnianiem systemu bezpieczeństwa zbiorowego.

Podobne prace

Do góry