Ocena brak

Zasady reprezentacji spółki akcyjnej w przypadku zarządu wieloosobowego

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

W przypadku zarządu wieloosobowego o sposobie reprezentacji spółki przez zarząd decyduje treść umowy założycielskiej, a gdy nie reguluje ona powyższej kwestii zastosowanie ma zasada tzw. reprezentacji łącznej dwuosobowej tj. dwóch członków zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem.

Podobne prace

Do góry