Ocena brak

Zasady reprezentacji przedsiębiorstwa państwowego

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Przedsiębiorstwem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor przedsiębiorstwa. Dyrektor wykonując czynności reprezentacyjne może dokonywać czynności prawnych, które obejmują rozporządzanie prawem lub powodującym zobowiązanie przedsiębiorstwa o wartości nie przekraczalnej 5 tyś. zł w sposób samodzielny. W pozostałych przypadkach czynności prawne w imieniu przedsiębiorstwa dokonywane są przez dwie upoważnione osoby. Osobami tymi mogą być zastępcy dyrektora oraz pełnomocnicy przedsiębiorstwa działający w granicach ich umocowania.

Podobne prace

Do góry