Ocena brak

Zasady procesów technologicznych

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

Procesy technologiczne

- Proces ciągły

Proces fizykochemiczny polegający na tym, że do reaktorów doprowadza się surowce, w których w niezmiennych warunkach nieprzerwanie przebiega reakcja chemiczna, a produkty reakcji są odprowadzane na zewnątrz. np. produkcja kwasu siarkowego(VI), produkcja amoniaku, kwasu azotowego(V), elektroliza chlorków metali alkalicznych, produkcja cementu.

- Proces okresowy ( periodyczny)

Proces fizykochemiczny polegający na tym, że wprowadzenie substratów reakcji chemicznej i odprowadzenie produktów następuje wielokrotnie kolejno po sobie. przykład : produkcja surówki żelaza.

- Zasada przeciwprądu

Zasada przeprowadzania procesów fizykochemicznych polegających na tym, żereagujące ze sobą surowce nieprzerwanie płyną względem siebie w kierunkach przeciwnych. Zasadę przeciwprądu stosuje się w celu zapewnienia optymalnej wymiany masy i energii. przykłady : produkcja kwasu siarkowego(VI), produkcja amoniaku, produkcja surówki żelaza, wypalanie wapna. - Zasada obiegu kołowego

Zasada przeprowadzania procesów fizykochemicznych polegających na tym, że nie przereagowana lub odzyskana część surowca ew. środków pomocniczych doprowadzana jest ponownie do aparatów produkcyjnych. Zasadę obiegu kołowego stosuje się w celu optymalnego wykorzystania masy i energii. np. produkcja amoniaku

- Zasada wymiany ciepła

Zasada przeprowadzania procesów fizykochemicznych polegających na magazynowaniu ciepła gazów produkcyjnych i wykorzystywaniu jego do wstępnego pod- grzania gazowych surowców procesu lub jako gazy grzewcze; ma miejsce w wymiennikach ciepła lub regeneratorach; służy do optymalnego wykorzystania energii. np. produkcja surówki żelaza, produkcja cementu, produkcja amoniaku.

- Proces ciągły w warstwie fluidalnej

Sposób przeprowadzania procesów fizykochemicznych polegających na tym, że gazowe substraty wdmuchiwane są od spodu do reaktora, przez co substraty stałe zostają uniesione i trwale zawieszone w przepływającym strumieniu gazu.

Reakcja zachodzi w warstwie fluidalnej. np. zgazowanie węgla.

Do góry