Ocena brak

Zasady prawne podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Konstytucyjne zasady prowadzenia działalności gospodarczej:

  1. zasada wolności gospodarczej

  2. równość podmiotów

  3. zasada swobody umów, ważne dla handlu

  4. zasada ochrony konkurencji

  5. postanowienia dobrych obyczajów w obrocie gosp i handlowym.

Oznaczają te zasady:

- dziedziny wyłączania z pod swobody, podlegają koncesjonowaniu, udzielaniu zezwoleń.

- Mamy swobodę wyboru i na czym chcemy zarobić, jaka będzie wielkość produkcji, stosowana technologia, ceny towarów,

- ocena swobody i prawo zmiany formy działalności, (możliwość łączenia przekształcania, dzielenia się z innymi podmiotami) dot. Kodeksu Sp. Handlowych ale państwo wprowadza ograniczenia obejmujące monopol w niektórych formach i usługach.

- Równość podmiotów oznacza równość ochrony prawnej, sądowej w zakresie prowadzenia działalności gosp. Handlowej we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność

- Równość obciążeń podatkowych i innych regionów publicznych

- Równość w dostępie do rynku, czyli kredytów, towarów, usług, zamówień. Z tej zasady korzystają również cudzoziemcy pod warunkiem ze uzyskali zgodę na pobyt w Polsce.

- Zasada swobody umów – oznacza swobodę, co do zawarcia samego kontraktu wyboru kontrahenta, treść i formy umowy ale prawo cywilne przewiduje ograniczenia, zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, ochronne konkurencji i praw konsumenta.

Podobne prace

Do góry