Ocena brak

Zasady prawa rodzinnego

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

 

Polskie prawo rodzinne opiera się na humanistycznych i demokratycznych przesłankach życia społecznego. Na tej podstawie formułuje się tzw. podstawowe zasady prawa rodzinnego.

1) zasada szczególnej ochrony rodziny. W KRO ma ona na względzie m.in. zachowanie małżeństwa zawartego mimo przeszkody wieku, współdziałania dla dobra rodziny, rozliczenie między małżonkami przy podziale majątku wspólnego, obowiązki alimentacyjne członków rodziny i pomoc państwa przy ich wykonaniu.

2) Zasada dobra dziecka jako istoty słabszej i potrzebującej ochrony przenika całe prawo rodzinne. Dobro dziecka należy mieć na względzie zarówno przy orzekaniu o rozwodzie rodziców, o ich władzy rodzicielskiej, jak i przy ustanowieniu przysposobienia lub opieki nad małoletnim. Generalna dyrektywę w tym względzie zawiera Konwencja o prawach dziecka.

3) Zasada trwałości małżeństwa. Odnosi się nie tylko do samych małżonków, jest także instrumentem ochrony rodziny jako grupy społecznej, tworzącej korzystne dla dziecka środowisko życia i rozwoju. Realizacja tej zasady, szczególnie przy rozwodach ma na celu stabilizacje stosunków rodzinnych, jeżeli istnieje prognoza zażegnania konfliktu między małżonkami.

4) Zasada równouprawnienia małżonków. W stosunkach między nimi samymi oraz między nimi a ich wspólnymi dziećmi realizuje ideę równości mężczyzny i kobiety w stosunkach rodzinnych. Podobna motywacja dotyczy równości wszystkich dzieci wobec prawa, bez względu na ich małżeńskie lub pozamałżeńskie pochodzenie.

5) Zasada świeckości prawa rodzinnego i kompetencji organów państwa przy rozstrzyganiu spraw rodzinnych zapewnia wszystkim obywatelom jednolita pozycje prawną i jednolity tryb orzekania, niezależnie od przynależności wyznaniowej oraz światopoglądu.

Podobne prace

Do góry