Ocena brak

Zasady prawa gospodarczego

Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011

Zasadami pr.gosp są pewne postulaty pod adresem prawodawcy i organów stanowiących prawo ,którymi powinny one kierować się przy tworzeniu i stosowaniu prawa - znaczenie opisowe.

W znaczeniu normatywnym , zasady prawa to wiążące prawnie normy należące do danego systemu prawnego. Wyznaczają one kierunek działań prawodawczych , ukierunkowują proces interpretacji przepisów prawnych oraz kierunki stosowania prawa. Ich źródłem przede wszystkim jest Konstytucja.

  • zasada wolności podejmowani i wykonywania dz.gosp.- art 5;

  • zasada samodzielności gospodarczej i finansowej przedsiębiorstw

  • zasad równości praw i legalności przedsiębiorców w ramach wykonywania i podejmowania dz.gosp

  • zasada dobrowolności zrzeszania się pracodawców, pracowników, konsumentów

  • zasada demokracji gospodarczej

  • zasada państwowej ochrony stosunków gospodarczych(własności środków produkcji, uczciwej konkurencji etc) podjecie dz.gosp jest wolne o ile nie istnieje prawny zakaz jej podejmowania lub gdy nie podlega ona ograniczeniom lub reglamentacji.

Podobne prace

Do góry