Ocena brak

Zasady prawa administracyjnego gospodarczego - Równość gospodarcza

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach.

Zasada równości wewnętrznej – gwarantuje jednakowe traktowanie przedsiębiorców krajowych, bez względu na formę prawną wykonywania działalności gospodarczej oraz rodzaju własności.

Zasada równości zewnętrznej – przyznaje takie same prawa i obowiązki przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym. Według art. 32 ustęp 1 Konstytucji RP, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zasada ta dopuszcza w pewnych sytuacjach odmienne traktowanie przedsiębiorców. Zasada równości przedsiębiorców oznacza także równość w zakresie: wyboru formy organizacyjnej, obowiązków ubezpieczeniowych, podatkowych itp. Wyjątkiem od zasady równości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest wykonywanie tej działalności przy utrzymaniu monopolu państwowego.

Podobne prace

Do góry