Ocena brak

Zasady postępowania administracyjnego - Inne

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Zasada udziału stron w postępowaniu, przekonywania i troski o dobro wspólne, szybkości i prostoty, nakłaniania do ugody, pisemności, dwuinstancyjności, trwałości decyzji, sądowej kontroli zgodności z prawem decyzji administracyjnych.

Podobne prace

Do góry