Ocena brak

ZASADY POLITYKI PERSONALNEJ

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

Są ujęte w różnej formie. Realizując politykę personalną musimy przestrzegać zarówno konstytucji jak i przepisów kodeksu pracy oraz przepisów, które są w prawie międzynarodowym.

 

Pierwszaludzie są najważniejsi dla działania firmy a efektywne kierowanie jest podstawą sukcesu.

Druga – warunkiem sukcesu firmy jest ścisłe powiązanie systemu motywowania pracowników z celami i strategią działania firmy.

Trzecia – pracownicy będą pracować efektywnie jeśli będą przy realizacji celów firmy mogli realizować własne cele.

 

Oprócz wyżej wymienionych istnieje grupa zasad, która uwzględnia wiedzę typu psychologicznego. Te zasady to:

 1. Respektowanie osobowości pracownika (nie może to być wychowywanie pracownika, trzeba go poznać, omijać to co jest w nim złe, budować to co dobre).

 2. Zasada wzajemnej pomocy i zaufania.

 3. Błądzenie jest rzeczą ludzką (pracownik ma prawo do pomyłek, ale musi to być pod kontrolą).

 4. Radość z wykonanej pracy.

 5. Uznanie dla wysiłków i współuczestnictwa w rezultatach pracy.

 6. Współodpowiedzialność.

 7. Otwarty system komunikowania się.

 8. Popieranie rozwoju zespołu.

 9. Trwałość zatrudnienia.

 10. Zapewnienie możliwości samorealizacji, spełnienia się w pracy.

 

 

Wymiary zarządzania kadrami:

 • funkcjonalny

 • instytucjonalny

 • instrumentalny

Podobne prace

Do góry