Ocena brak

Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego, na równych prawach z zachowaniem warunków (obowiązek kwalifikacji osobistych) określonych przepisami prawa. Warunki :

-wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

-jeżeli wymaga tego ustawa, to uzyskanie koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej

-uzyskanie nr NIP i REOON

- wybór formy opodatkowania i zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym

- zgłoszenie do ZUS

- otwarcie rachunku bankowego.

Podobne prace

Do góry