Ocena brak

Zasady planowania

Autor /Dale Dodano /20.03.2013

Na podstawie literatury sformułowano siedem zasad, którym powinno odpowiadać skuteczne planowanie.

1)    Istotne jest, aby osoby odpowiadające za wykonanie zamierzonych działań brały udział w ich formowaniu. Udział tych osób pozwala zapewniać ich lepszą jakość oraz zaangażowanie tych, od których zależy ich realizacja i poczuwają się do autorstwa planu.

2)    Plan powinien być traktowany jako narzędzie ułatwiające osiągnięcie zamierzonych celów, które stawia sobie przedsiębiorstwo.

3)    Planowanie należy zaczynać od punktu wyjścia. Menedżerowie muszą mieć dokładne rozeznanie swojej bazy: zasoby, ograniczenia organizacji, znać czynniki zewnętrzne jakie mają wpływ na organizację.

4)    Konieczne jest, aby wszyscy biorący udział w przygotowaniu planu, ustalili podstawowe założenia planistyczne. Każdy plan musi opierać się na pewnych przesłankach, określających: sytuację na rynku zbytu i rynku pracy, perspektywy zastosowania nowej technologii oraz przepisy państwowe i lokalne.

5)    Plan powinien zawierać różne warianty, aby zmieniająca się sytuacja nie postawiła przedsiębiorstwa w sytuacji bez wyjścia. Musi przewidywać możliwość wystąpienia niekorzystnych sytuacji.

6)    Wszystkie plany przedsiębiorstwa powinny być zintegrowane w układzie poziomym i pionowym.

7)    Plany działania przedsiębiorstwa powinny być sporządzane na piśmie, a ich kopie powinny posiadać wszystkie osoby kierownictwa.

Plan winien zawierać:

-    założenia realizacyjne,

-    cele stawiane w określonych terminach,

-    strategie ich realizacji,

-    osoby odpowiedzialne za realizację,

-    zasoby wymagane do jego zrealizowania.

Każde planowane zamierzenie musi być przekształcone w działanie [23, 24]. W czasie realizacji zamierzeń planowanych należy w ciągu roku dokonywać systematycznego przeglądu planów, by porównywać ich terminarz z realizacją i odpowiedzieć na pytania:

-    co zostało wykonane?

-    co nie zostało wykonane i dlaczego?

-    co należy zrobić inaczej ?

-    jakie wybrać inne drogi realizacji planu?

Wyróżnia się trzy rodzaje planów:

1)    plany strategiczne, w których naczelny zarząd organizacji wyznacza cele, zadania i sposób ich wykonania, opierając się na zasobach, które będą do dyspozycji dla realizacji planu;

2)    plany taktyczne, częściowe plany opracowane dla jednostek niższego szczebla, tj. wydziałów, oddziałów i sekcji;

3)    plany projektów, szczegółowe plany dla różnych przedsięwzięć.

Podobne prace

Do góry