Ocena brak

Zasady organizacji pracy biurowej - Zasada sprawozdawczości

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Stanowi uzupełnienie zasady kontroli. Sprawozdawczość jest instrumentem pozwalającym na szybką orientację, co do kształtowania się podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych firmy, jak i ocenę przebiegu pracy w poszczególnych komórkach.

Sprawozdania mogą mieć różną formę, mogą to być „biuletyny informacyjne”, lub „wykresy” opracowane przy wykorzystaniu metod graficznych. W obecnej sytuacji gospodarczej, gdzie szybkość informacji ma doniosłe znaczenie dla każdego stanowiska pracy, a przede wszystkim dla szefa firmy, wybór prostej metody graficznej dla prezentacji zachodzących zjawisk gospodarczych wydaje się zasadniczy. Pozwala, bowiem na szybką orientację, co do kształtowania się podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych takich jak: wykonanie produkcji, poziom kosztów, rozchody, przychody, rentowność, zysk itp. Sekretarka powinna umieć nie tylko odczytać wykresy obrazujące różne problemy ekonomiczne, ale i opracować je, a przede wszystkim aktualizować dane za pomocą prostych „narzędzi” (pinezki, wstążki itp.).

Istnieje kilka rodzajów wykresów, do najbardziej znanych i prostych konstrukcji można zaliczyć:

-wykres na osiach współrzędnych

-wykres liniowy

-wykres słupkowy.

Podobne prace

Do góry