Ocena brak

Zasady organizacji pracy biurowej - Zasada porządkowania hierarchicznego

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Jest ściśle związana z zasadą jednoosobowego kierownictwa i zasadą drogi służbowej. Według tej zasady, w każdej instytucji, powinna być ściśle ustalona wzajemna zależność służbowa pracowników. Każdy pracownik powinien znać swoje miejsce w strukturze organizacyjnej i podlegać bezpośrednio jednemu przełożonemu i od niego też otrzymywać polecenia i jemu przekazywać informacje o stopniu realizacji tych poleceń.

Niedocenianie roli sekretariatu było między innymi spowodowane tym, że długie lata sekretariat nie miał właściwego miejsca w strukturze organizacyjnej. Niewłaściwa lokalizacja sekretariatu w hierarchii służbowej, brak określenia jego roli powodowały zatrudnienie osób na stanowisko sekretarki bez odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji.

Podobne prace

Do góry