Ocena brak

Zasady organizacji pracy biurowej - Zasada podziału pracy

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Zasada ta polega przede wszystkim na podzieleniu pracy całościowej na czynności i przekazanie ich do realizacji pracownikom lub zespołom pracowniczym. Przydzieleniu określonych czynności do realizacji musi towarzyszyć przydział ściśle określonych kompetencji do ich realizacji. Nieprzestrzeganie tej zasady prowadzi do „dublowania czynności”, do nieporozumień, co do zakresu wykonania zadań i odpowiedzialności za wykonanie tych zadań. Bardzo często zdarza się w praktyce, że sekretarki nie mają jasno sprecyzowanych zadań do wykonania, co powoduje wiele napięć i nieporozumień w biurze.

Podobne prace

Do góry