Ocena brak

Zasady organizacji pracy biurowej - Zasada nadzoru i kontroli

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Kontrola ma szczególne znaczenie w procesie zarządzania, powinna być wykonywana w czasie trwania pracy, jak i po jej zakończeniu. Przestrzeganie tej zasady ma duże znaczenie w pracy sekretariatu. Zadania, jakie powinien realizować zgodnie z planem jej szef, jak również zadania wynikające z bieżącej działalności powinny być przez sekretarkę wpisane do „terminarzyka” i na bieżąco kontrolowane. Sekretarka jest zobowiązana przed rozpoczęciem pracy ustalić z szefem stan jego pracy, jak i wszystkie sprawy bieżące do załatwienia i dokładnie odnotować, a następnie śledzić tok ich realizacji.

Podobne prace

Do góry