Ocena brak

Zasady organizacji pracy biurowej - Zasada dyscypliny pracy

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Należy z całym naciskiem podkreślić, że nie chodzi tu tylko o dyscyplinę czysto formalną polegającą na punktualnym przychodzeniu i wychodzeniu z biura, ale o faktyczną dyscyplinę wyrażającą się w sumiennym i obowiązkowym wykonywaniu zadań powierzonych przez szefa.

Podobne prace

Do góry