Ocena brak

Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i transakcji zawieranych z krajami trzecimi

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Po wejściu Polski do UE zharmonizowanie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Z godnie z tym opodatkowaniu podatkiem od tawartów i usług podlegają:

- odpłatna dostawa towarów i odplatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zmieniono znaczenie słowa Import i eksport, oraz wprowadzono wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawe towarów.W eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka padatku wynosi 0%.Obecnie eksport towarów rozumiany jest tylko jako wywóz do kraju trzeciego, natomiast wywóz do innego państwa członkowskiego UE to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Analogicznie import do Polski towarów ze wszystkich krajów przed 1 maja 2004 roku był traktowany jednakowo. Import oznacza jednak obecnie przywóz towarów spoza terytorium Wspólnoty, podczas gdy przywóz z innego państwa członkowskiego to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, towar podlega opodatkowaniu w kraju przeznaczenia według stawek stosowanych w tym kraju.

Od 1 maja 2004 roku wyroby akcyzowe dzielą się na 2 grupy:

1) wyroby akcyzowe zharmonizowane (są to paliwa sinikowe, oleje opałowe, gaz,napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe)

2) wyroby akcyzowe niezharmonizowane( samochody osobowe)

Podobne prace

Do góry