Ocena brak

Zasady opodatkowania

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

Zasady sformułowane przez A. Smitha:

 

Zasada dogodności,

- każdy podatek winno się ściągać w takim czasie i w taki sposób by podatnikowi było jak najdogodniej go zapłacić;

- gdy chodzi o doba konsumpcyjne, dogodność polega na tym, że konsument płaci podatek stopniowo, w małych ilościach, w miarę jak kupuje;

- w podatkach od czynszu z ziemi lub z domów dogodność polega na tym, że pobór następuje wówczas, gdy istnieje największe prawdopodobieństwo, że podatnik ma go czym zapłacić.

 

Zasada równości,

- termin płatności, sposób zapłaty, suma jaką należy zapłacić powinny być jasno i zrozumiale określone.

 

 

Zasada taniości,

-koszty realizacji podatku państwo powinno utrzymywać na możliwie najtańszym poziomie; - - tak, aby jak największy udział procentowy dochodów z opodatkowania przypadł na rzecz dobra ogólnego, a nie były pochłonięte przez administrację podatkową.

 

 

Zasada równości,

 

koncepcja beneficyt, (ekwiwalencji korzyści), traktuje ona podatek jako opłatę ponoszoną przez obywateli za udzieloną im ze strony państwa ochronę;

wysokość ciężaru podatkowego powinna być wypadkową korzyści jakie podatnik czerpie z działalności państwa;

koszt świadczeń państwowych w odniesieniu do poszczególnych obywateli mają różną wysokość;

 

Koncepcja ability-to-pay ( zdolności płatniczej), oparta jest o 3 rodzaje prywatnych dochodów, które są przedmiotem opodatkowania, renta-zysk-płaca;

nikt nie powinien płacić wyższych podatków, niż jest w stanie płacić, bo państwo, które chce istnieć musi troszczyć się o finanse swych obywateli;

rozkład ciężaru podatkowego w zależności od zdolności płatniczej oznacza rozkład ze względu na wysokość dochodu.

 

Podobne prace

Do góry