Ocena brak

Zasady ogólne outsourcingu

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

 

Wydzielenie funkcji ze struktury przedsiębiorstwa (outsourcing) może być rozważane tylko wówczas, gdy w otoczeniu przedsiębiorstwa istnieje, bądź może być stworzona, stabilna i konkurencyjna oferta usług ukierunkowanych na realizację wydzielonej funkcji. Musi być ono podporządkowane celom strategicznym rozwoju przedsiębiorstwa.

Decyzja o wydzieleniu funkcji musi być poprzedzona wszechstronnymi i wnikliwymi analizami, obejmującymi aspekty: organizacyjne, kadrowe, techniczne, terytorialne, prawne i własnościowe. Wydzielenie funkcji nie może przyczynić się do osłabienia lub utraty kontroli nad prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydzielanie funkcji oznacza nie tylko zmianę zasad realizacji funkcji, ale również restrukturyzację przedsiębiorstwa macierzystego. Wydzielanie tych zadań powinno się odbywać na podstawie szczegółowego planu.

Podobne prace

Do góry