Ocena brak

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Wyróżniamy zasady odpowiedzialności :

a) winy b) ryzyka c) słuszności

ad a) Zasada winy opiera się na założeniu że ten kto swoim zawinionym czynem wyrządził komuś szkodę powinien ponosić konsekwencję zachowania i wyrównać poszkodowanemu doznaną szkodę.

ad b) Zasada ryzyka opiera się na założeniu że ten kto eksploatuje pewne niebezpieczne dla otoczenia urządzenia lub posługuje się dla realizacji swoich interesów podległymi mu osobami , powinien ponosić odpowiedzialność za szkody , chociażby on sam winy nie ponosił.

ad c) Zasada słuszności polega na przypisaniu odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotowi ze względu na szczególnie silne motywy etyczne w zasadach współżycia społecznego.

Do góry