Ocena brak

Zasady odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Komandytariusz jeżeli wniósł do spółki wkład niższy niż suma komandytowa to odpowiada do różnicy między sumą komandytową a wartością wniesionego wkładu. Jeżeli wartość wkładu jest równa sumie komandytowej to komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności. Jeżeli do spółki już istniejącej przystępuje wspólnik w charakterze komandytariusza to odpowiada on za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru.

Podobne prace

Do góry