Ocena brak

Zasady ochrony środowiska

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Od kilkudziesięciu lat rozwija się międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony środowiska. Momentem przełomowym w tym zakresie; - był rok 1969, w którym został ogłoszony raport sekretarza ONZ pod tytułem „ człowiek i jego środowisko „. - W 1972 r. na konferencji ONZ w Sztokholmie przyjęto deklarację zobowiązującą poszczególne kraje do takiego gospodarowania , aby nie szkodziło to środowisku innych krajów.

  • w 1979 na konferencji ministrów Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ 34 państwa podpisały konwencję w sprawie redukcji emisji dwutlenku siarki .

  • w 1986 powołano grupę roboczą w ramach EEC w celu opracowania protokołu dotyczącego tlenków azotu.

Podobne prace

Do góry