Ocena brak

Zasady, których przestrzeganie powinno podnieść efektywność

Autor /ignacy Dodano /24.03.2011

Należy dążyć do tego, by samemu być rozumianym przez innych, ale również umieć rozumieć innych,

Uzmysłowienie sobie, jaki jest styl, którym porozumiewamy się na co dzień, poznanie stylu osób, z którymi najczęściej się komunikujemy.

W usprawnieniu procesu komunikowania się pomaga także znajomość: obyczajów kulturowych w danej organizacji oraz niewerbalnych form porozumiewania się, takich jak: gestykulacja, mimika, spojrzenie, pozycja ciała, dystans między osobami rozmawiającymi, ton głosu, wygląd zewnętrzny.

Podobne prace

Do góry