Ocena brak

Zasady konstytucji i ich podział

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Zasady konstytucji – podstawowe decyzje ustrojodawcy – stanowiące myśli przewodnie konstytucji – znajdujące swój wyraz w szczegółowych postanowieniach konstytucji; służą np. do interpretacji konstytucji.

Wyróżniamy zasady naczelne i zasady zwykłe.

Zasady naczelne stanowią zbiór wiodących i w wysokim stopniu aksjologicznych dyrektyw ustrojowych, którymi winni się kierować władza publiczna i obywatele. Zasady naczelne są normami prawnymi, choć ze względu na szczególny zakres ich normowania i stosowania trudno z nich wyprowadzić jednoznaczne normy postępowania.

Z tego powodu posiadają one w pierwszym rzędzie charakter dyrektyw interpretacyjnych, rzadziej natomiast znajdują samodzielne zastosowanie. Wyrażane są w konstytucji wprost lub też rekonstruuje się je z wielu konkretnych i szczegółowych wypowiedzi konstytucyjnych. Czasami mogą wynikać z systematyki konstytucyjnej, z przyjmowanych nazw rozdziałów lub części konstytucji. Niekiedy ustrojodawca poświęca im osobny rozdział („Zasady podstawowe”, „Zasady ogólne”, „Rzeczpospolita”), czasem wyrażone są we wstępie do konstytucji.

Podobne prace

Do góry