Ocena brak

ZASADY I FORMY WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Metody pierwotnego, zwyczajnego wymiaru zobowiązań podatkowych:

Powstanie obowiązku podatkowego tworzy obowiązek wymiaru;

1) Przez wydanie decyzji ( obligatoryjne wydanie decyzji z urzędu art. 21 § 5)

2) Przez samowymiar który ma dwie formuły

    - Przez złożenie deklaracji (art.21 § 2)

    - Albo zapłatę, jeżeli podatnik nie ma obowiązku złożenia deklaracji (art.21 § 4)

3) Obowiązek wymiaru zobowiązania przez płatników (art.21 § 5)

Sposoby samowymiaru są decyzją ustawodawcy. Zasada samowymiaru oznacza, że podatnik wstępuje w rolę organu podatkowego i wykonuje czynności analogiczne do tych, które są niezbędne do wydania decyzji (ujawnienie treści stosunku prawnego, obliczenie podatku, ujawnienie jego treści w deklaracji podatkowej)

W decyzji zobowiązanie podatkowe ma postać normy o treści „W związku z powstaniem obowiązku podatkowego podatnik powinien zapłacić należność podatkową w wysokości…”

W deklaracji podatkowej jest to reguła zachowania zadeklarowanego o treści „Ja podatnik zobowiązany do zapłaty mojego podatku ustaliłem treść mojego obowiązku podatkowego i obliczyłem wysokość zobowiązania..” Najważniejszym elementem deklaracji jest zawarta w niej norma indywidualna, jednostkowa bo deklaracja jest deklaracją jednostkowego podatnika i konkretna bo jest to reguła dotycząca ściśle określonej kwoty podatku.

Samowymiar powstał wskutek zwolnienia organów podatkowych od obowiązku wymiaru decyzją i przeniesienia tego obowiązku oraz odpowiedzialności za prawidłowy wymiar na podatnika. Bowiem do 1989 obowiązywała zasada, że każdemu podatnikowi w większości podatków organy podatkowe wydawały po zakończeniu roku decyzję wymiarową.

Podobne prace

Do góry