Ocena brak

Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

W trakcie wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej określone w ustawie o finansach publicznych:

1. zasada terminowości;

2. zasada zlecania zadań budżetowych z uwzględnieniem wyboru najkorzystniejszych ofert;

3. zasada pierwszeństwa dokonywania wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa przed innymi wydatkami oraz dokonywania wydatków nieprzewidzianych bez względu na poziom środków zaplanowanych na ten cel w tym ostatnim przypadku chodzi o płatności związane z tytułów egzekucyjnych oraz wyroków sądowych;

4. zasada legalności przenoszenia wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej,

5. zasada zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanych w całości lub części dotacji budżetowychzasady te określa art. 92 ustawy o finansach publicznych

Podobne prace

Do góry