Ocena brak

Zasady gospodarki finansów publicznych

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Finanse publiczne to finanse państwa i innych związków publiczno-prawnych np. samorząd terytorialny. Zasady gospodarki finansów publicznych: 1) zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych – jest realizowana przez: a) jawność debat budżetowych, b) jawność sejmowej debaty nad sprawozdaniem wykonania budżetu oraz jawności debat nad wykonaniem sprawozdań budżetowych jednostek samorządowych, c) konieczność podania do publicznej wiadomości kwot dotacji wydzielonych z budżetu państwa i z jednostek samorządów terytorialnych, zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych opracowanych przez mienie finansowe a dotyczące finansów publicznych, obowiązek udostępnienia corocznych sprawozdań dotyczących finansów, działalność jednostek należących do sektora finansów publicznych. Jawność finansów publicznych nie dotyczy środków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie zostało objęte tajemnicą państwową lub gdy wynika to z umów międzynarodowych. Minister finansów publicznych jest zobowiązany do ogłoszenia następujących kwot: a) kwota państwowego długu publicznego, b) niewiarygodnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez skarb państwa, c) wysokości długu skarbu państwa. 2) zasada równowagi finansów publicznych, 3) zasada gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych, 4) zasada dotycząca wykorzystywania finansów publicznych, 5) zasada ograniczania deficytu budżetowego.

Podobne prace

Do góry