Ocena brak

Zasady dotyczące służebności

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Służebnościami rządziły pewne zasady ogólne, i tak:

  • służebność nie może polegać na działaniu” (servitus in faciendo consistere nequit) – obciążony właściciel był zobowiązany jedynie do powstrzymania się od działania (non facere) albo do znoszenia cudzego działania (pati) – wyjątek stanowiła servitus oneris ferendi

  • nie może istnieć służebności na służebności” (servitus servitutis esse non potest) – służebność mogła istnieć tylko na rzeczy, a nie na prawie

  • służebność należy wykonywać oględnie” (servitutibus civiliter utendum est) – tzn. w sposób możliwie najmniej uciążliwy

  • nie można mieć służebności na własnej rzeczy” (nemini res sua servit)

Ponadto przy służebnościach gruntowych korzyść jaką przyniósł grunt służebny, musiała mieć charakter nie jednorazowy, lecz trwały, a przy służebnościach osobistych istniało ograniczenie czasu jej trwania.

Podobne prace

Do góry