Ocena brak

Zasady dotyczące ograniczeń praw i wolności w Konstytucji RP

Autor /Borys Dodano /10.08.2011

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Ustawodawca wyróżnił 2 grupy wymogów uzasadnienia takiego ograniczania:

  • Formalny – odstąpienie w pewnym zakresie od realizacji określonych wolności czy praw nastąpi w ustawie a nie jakimkolwiek innym akcie podstawowym;

  • Materialny – obejmuje elementy: konieczność tego ograniczenia w demokratycznym państwie, istnienie interesu publicznego w postaci jedne z sześciu wyraźnie wskazanych wartości (bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochrona środowiska, ochrona zdrowia publicznego, ochrona moralności publicznej, wolność i prawa innych osób), nienaruszenie istoty ograniczenia wolności i praw.

Wymóg konieczności jest spełniony, jeżeli ustanowione ograniczenia są zgodne z zasadą proporcjonalności:

  • Środki zastosowane przez pracodawcę muszą być w stanie doprowadzić do zamierzonych celów;

  • Muszą być one niezbędne do ochrony interesu, z którym są powiązane;

  • Ich efekty muszą pozostawać w proporcji do ciężarów nakładowych na obywatela.

Podobne prace

Do góry