Ocena brak

ZASADY BUDŻETOWE - szczegółowości (specjalizacji)

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Postuluje aby budżet był ustalany/ uchwalany i wykonywany ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków, a nie tylko w ujęciu ogólnym. Realizacji tego postulatu służy w praktyce klasyfikacja budżetowa. Musi ona być przejrzysta i czytelna, by umożliwiała spełnienie podstawowych funkcji budżetu. Szczegółowość budżetu czyni go jednak nieczytelnym i niezrozumiałym dla posłów i radnych. Dlatego rozróżnia się szczegółowość budżetu uchwalanego i wykonywanego.

Wyjątki od zasady szczegółowości:

Jest to postulat, który nakazuje, aby budżet miał odpowiednią szczegółowość (trudno znaleźć lepsze określenie).

Nie powinien być zbyt szczegółowy, aby nie zaciemniał Parlamentowi obrazu gospodarki finansowej i nie powinien być zbyt ogólny, aby umożliwić dotarcie parlamentarzystom do istotnych, z punktu widzenia racjonalności gospodarowania, kwot budżetowych.

Budżety przedwojenne miały stałą strukturę dochodów i wydatków.

Budżety lat 50-tych były bardzo ogólne.

Rodzaje klasyfikacji budżetowej

-> W Polsce największą grupą przedziału klasyfikacji była część, która występuje w budżecie państwa i wskazuje głównych dysponentów kredytów budżetowych, czyli pomiotów, które mogą otwierać kredyty bankowe, wykorzystywać je na swoje potrzeb lub przekazywać je dalej

-> Dalszy podział to taki, który odpowiada działowi gospodarki narodowej i działom administracji rządowej.

-> Dalej są rozdziały, paragrafy, grupy paragrafów (podział przedmiotowy)

Racjonalizacja wydatków budżetowych

Chodzi o to, aby nie dublować wydatków budżetowych. Każdy podmiot, który posiada środki przeznaczone na jakąś część gospodarki, np. na ochronę środowiska. I tak każdy z ministrów może prowadzić takie same akcje bez porozumienia z innymi członkami rządu, np. mające na celu podniesienie świadomości społeczeństwa, jeśli chodzi o ochronę środowiska, ale również profilaktyki ochrony zdrowia, edukacji, ochrony żywności. Wówczas mówimy o dublowaniu wydatków budżetowych - mimo, że każdy będzie realizował swoje zadania, ale na swój sposób.

Aby zapobiec takiej sytuacji, powstają koncepcje budżetów zadaniowych, które mają wyeliminować dublowanie się zadań, jak również różnych jednostek organizacyjnych realizujących takie same cele nie wiedząc o tym.

Podobne prace

Do góry